Choto Choto so Krishan Kanhaiya Lyrics in Hindi

choto choto so krishan kanhaiya lyrics in hindi छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया   छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया   ब्रज धाम को वो धेनु चरईया वो तो फन फन नाग नथईया   ब्रज धाम को वो धेनु चरईया वो तो फन फन नाग नथईया … Read more